سوالات متداول

ضمانت نامه چیست؟

 قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (شرکت دانش بنیان) تعهد می‌کند بدون هیچ قید و شرطی، عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع (مضمون له) یا به حواله کرد او پرداخت کند. 

شرکت دانش بنیان برای دریافت ضمانت نامه باید واجد چه شرایطی باشد؟

دانش بنیان بودن عنوان قرارداد 

- شرکت‌های دانش بنیانی که دارای کارفرمای دولتی باشند. زیرا ماهیت صدور ضمانت‌نامه براساس آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی است.

- داشتن اقساط معوق و چک برگشتی، عدم شمول ماده 141 قانون تجارت و ... الزامی است.

- شرایط صدور ضمانت‌نامه با توجه به اعتبار شرکت مشخص می‌شود.

- پس از ارزیابی و اعتبارسنجی شرکتهای دانش بنیان توسط صندوق و تصویب توسط کمیته ارزیابی، ضمانت نامه صادر می شود.

مراحل دریافت ضمانت نامه چگونه است؟

- تکمیل فرم درخواست و فرم اطلاعات شرکت توسط متقاضی

بررسی اولیه توسط کارشناس ارزیابی

- ارسال مدارک و تشکیل پرونده

- تهیه گزارش ارزابی و تصمیم گیری

- تایید مصوبه

- اخذ سپرده، کارمزد و تضامین

- صدور ضمانت نامه

حد اعتباری برای صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه تعلق می‌گیرد؟

اعتباری است که به شرکت برای یکسال داده می‌شود تا از محل آن، ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت به صورت تجدید ناپذیر صادر شود. مدت زمان ارزیابی حد اعتباری طولانی‌تر از ارزیابی انواع ضمانت‌نامه است که توسط کارشناس صندوق انجام می‌شود.

ما فرصت فراهم می کنیم

صندوق پژوهش و فناوری البرز